Menu

Privacyverklaring van Hotels.nl

Lees de privacyverklaring van Hotels.nl om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Ontdek uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Bij Hotels.nl respecteren we uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van onze website.

Wanneer u Hotels.nl bezoekt, kunnen we bepaalde informatie verzamelen zoals uw IP-adres, browser type, en gebruiksinformatie. Deze gegevens helpen ons om uw ervaring te verbeteren en onze website te optimaliseren. We verzamelen ook persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres wanneer u zich registreert of een aanvraag indient. Deze informatie wordt strikt gebruikt om de diensten aan te bieden waarnaar u vraagt en wordt niet gedeeld met derde partijen voor hun marketingdoeleinden. Daarnaast maken we gebruik van technologieën van derde partijen voor het verzamelen van informatie over bezoekersgedrag, het weergeven van advertenties en andere functies die cookies op uw apparaat kunnen plaatsen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies helpen ons en onze partners om advertenties en content te personaliseren, analyseren van sitegebruik, en ons inzicht te geven in interacties met onze advertenties en content.

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en gebruiken geschikte fysieke, administratieve en technologische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Echter, geen enkel beveiligingssysteem is ondoordringbaar en wij kunnen de veiligheid van uw gegevens niet volledig garanderen.

Hotels.nl kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze externe sites. Wij moedigen u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de informatie die we over u houden, kunt u contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan om deze regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.